AREKO - Váš profesionálny distribútor produktov a riešení protikoróznej ochrany Stopaq pre Slovensko a Českú republiku.

Viskózno-elastické povlaky a tmely

STOPAQ ponúka širokú škálu ekologických viskózno-elastických riešení ochrany Vášho majetku pred koróziou a prienikom vody.

Patentované viskózno-elastické produkty sa vyrábajú v dvoch výrobných závodoch a to v Holandskom meste Stadskanaal a v meste Damman v Saudskej Arábii. Tieto produkty sú predávané na celom svete pod značkou STOPAQ®.

Naše viskózno-elastické povlaky a tmely sa využívajú v mnohých univerzálnych aplikáciách od izolácií potrubí cez podmorské pilóty až po doizlovanie káblových spojov. Rozsah aplikácie STOPAQ® viskózno-elastických produktov varíruje od aplikácií na pevnine a na mori, v teréne aj vo výrobe až po nadzemné aplikácie aj v najextrémnejších klimatických podmienkach.